View Record

TitleOmgewingsgesondheid : "n poging tot fundering
AuthorKalis, ML
SubjectEnvironmental health -- Administration -- South Africa
SubjectPublic health administration -- South Africa
Date2013-03-05T04:55:58Z
Date2016-01-27T08:31:57Z
Date2013-03-05T04:55:58Z
Date2016-01-27T08:31:57Z
Date1993
TypeThesis
AbstractThesis (Masters Diploma (Technology))--Cape Technikon, Cape Town,1993
AbstractMet hierdie studie word daar gepoog om omgewingsgesondheid, soos dit op plaaslike owerheidsvlak in Suid-Afrika manifesteer, te fundeer. In hierdie poging tot fundering van omgewingsgesondheid word daar spesifiek na omgewingsgesondheidsbeamptes se betrokkenheid by omgewingsgesondheidsdienslewering verwys. ampte1ik as Gesondword die benaming deur die benaming omgewingsgesondheidsbeamptes staan tans heidsinspekteurs bekend, daarenteen I Gesondheidsinspekteur , progressief "Omgewingsgesondheidsbeampte" vervang. Die funksionele werksveld van omgewingsgesondheidsbeamptes bestaan uit omgewingsaangeleenthede (nie-persoonlike gesondheid) en behels aangeleenthede soos drinkwatersuiwering, waterbesoedelingsbeheer, die suiwering van afloopwater, sanitasie, afvalbeheer (vaste, vloeibare en toksiese afval), voedselhigiene, vleishigiene, omgewingsaspekte ten opsigte van aansteeklike siektes, boukunde, behuising, die daarstel van "n sosiale omgewing, berdryfshigiene, bedryfsveiligheid, stralingsbeheer, omgewingsgeraasbeheer, termiese besoedelingsbeheer en lugbesoedelingsbeheer. Buiten oorerflikheidsfaktore, kan mens like siektes deur middel van "n effektiewe omgewingsgerigte diens voorkom word. nit is wenslik om te voorkom dat iemand siek word eerder as om "n siek persoon te genees. nit is verder irrasioneel om "n persoon wat genees is, weer in dieselfde omgewing terug te plaas wat homjhaar aanvanklik siek gemaak het.
PublisherCape Technikon
Identifierhttp://hdl.handle.net/20.500.11838/797