Browse Results

Showing results 168111 to 168120 of 168927

 1. ’n Ondersoek na die rol, kennis en houding van bevelvoerders in die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) ten opsigte van die werknemerhulpprogram (WHP) in area Wes-metropool (Afrikaans)
  De Winnaar, Edith, 2013-09-06T19:10:56Z
  SAPS is currently implementing an EAP. Supervisors are an important link in the EAP process because they are the first persons to identify a troubled employee and to refer the employee to the EAP. Owing to her knowledge of an EAP and her interest in supervisory training, the researcher was asked to ...
 2. ’n Ondersoek na toegepaste teater as medium vir gemeenskapsontwikkeling in die Stellenbosch-omgewing
  Esterhuysen, Jana Maria, 2013-02-26T16:29:18Z, Stellenbosch : Stellenbosch University
  Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2013. ...
 3. ’n Ondersoek na twintigste-eeuse musiek vir kinders en die pedagogiese waarde daarvan vir onderrig in Suid-Afrikaanse laerskole
  Erasmus, Suzanne, 2013-02-27T12:39:13Z, Stellenbosch : Stellenbosch University
  Thesis (MMus)--Stellenbosch University, 2013. ...
 4. ’n Ontleding van die die konsep ‘liminaliteit’ soos dit vergestalt word met betrekking tot hoofkarakters in: ’n Ander land deur Karel Schoeman ; Die son kom aan die seekant op deur Jeanette Ferreira ; Lang skaduwees in Afrika deur Connie Luyt en Paul Roux (ongepubliseerd) deur Renée Rautenbach (Afrikaans)
  Conradie, Renee Elsie, 2013-09-07T04:18:00Z
  Die doel van die navorsing is om vas te stel of liminale prosesse, drumpeloorgange en transformasie deur die verskuiwing van sosiogeografiese omgewing teweeggebring word. Vir die terreinverkenning van die term liminaliteit word gebruik gemaak van die teorië van antropoloë Arnold van Gennep en Victor ...
 5. ’n Ouerbegeleidingsprogram vir ouers van ’n kleuter met gesiggestremdheid (Afrikaans)
  Vivier, Yolande, 2013-09-06T18:15:06Z
  AFRIKAANS: Gesinne wat met ’n kleuter met ’n gesiggestremdheid gekonfronteer word, het meervoudige behoeftes wat ’n holistiese benadering vereis ten einde hierdie komplekse probleem effektief aan te spreek. Geen navorsing is egter nog gedoen waar daar na die Suid-Afrikaanse ouer wat ’n kleuter met ’ ...
 6. ’n Ouerbegeleidingsprogram vir ouers van ’n kleuter met gesiggestremdheid (Afrikaans)
  No author, 2013-09-06T18:15:06Z
  Thesis (DPhil)--University of Pretoria, 2010. ...
 7. ’n Poging om my klaskamerpraktyk in beroepsvoorligting by "n landelike VOO-skool te verbeter : "n aksienavorsingsbenadering
  Klaasen, Danoven, 2013-03-01T10:48:46Z, Stellenbosch : Stellenbosch University
  Thesis (MEd)--Stellenbosch University, 2013. ...
 8. ’n Prakties Teologiese studie vanuit ‘n gemeentebouperspektief om die uitwerking te bepaal van die “40 dae Doelgerigte Lewe” van Rick Warren as hulpmiddel in die Hervormde gemeentes van die Ring van Klerksdorp ten einde hulle bestaansdoel te ontdek (Afrikaans)
  Ungerer, Andre Gerhardus, 2013-09-07T06:48:46Z
  More than 20 million copies of Warren’s book, The Purpose Driven Life (2002), were sold over the past 2 years. It is the best-selling hardback in U.S. history. Warren’s previous book, “The Purpose Driven Church” (1995), has sold over one million copies in 20 languages, and was selected as one of the ...