Browse Results

Showing results 165811 to 165820 of 168730

 1. Werkskepping as antwoord op werkloosheid met spesifieke verwysing na werkskeppingsprogramme
  Van Loggerenberg, Aletta Johanna Elizabeth, 2012-09-10T13:46:10Z
  M.Comm. ...
 2. Werkskepping as antwoord op werkloosheid met spesifieke verwysing na werkskeppingsprogramme
  Van Loggerenberg, Aletta Johanna Elizabeth, 2012-09-10
  M.Comm. ...
 3. Die werkskuiwe in Suid-Afrika : "n bedryfsielkundige studie
  Sieberhagen, George van der Merwe, 2014-09-30T07:06:28Z
  D.Com. (Industrial Psychology) ...
 4. Die werkskuiwe in Suid-Afrika : "n bedryfsielkundige studie
  Sieberhagen, George van der Merwe, 2014-09-30
  D.Com. (Industrial Psychology) ...
 5. Die werksmotivering van die onderwyseres / Ivor Henry Hillebrand
  Hillebrand, Ivor Henry, 2013-08-22T12:19:35Z, Potchefstroom University for Christian Higher Education
  1. ACTUALITY OF THIS RESEARCH: Sixty-five percent of teachers in secondary schools under the jurisdiction of the Transvaal Education Department are female. The professionalism, work motivation and work satisfaction of female teachers are often questioned possibly owing to the ostensible discriminato ...
 6. Die werksmotivering van staatsdienswetwerknemers van die SAPD in die Mooirivier area / deur Sanet Rossouw
  Rossouw, Sanet, 2009-03-16T11:58:51Z, Potchefstroom University for Christian Higher Education
  Thesis (M.Com.)--Potchefstroom University for Christian Higher Education, 2000. ...
 7. Die werkstevredenheid van die hoof in primêre skole in die Noordkaap / Hendrik Cornelis Griffioen
  Griffioen, Hendrik Cornelis, 2013-08-14T10:06:55Z, Potchefstroom University for Christian Higher Education
  The aims of this study are to establish: • what work satisfaction entails • which factors influence the work satisfaction of the principal according to the available literature • which factors in teaching practice influences the work satisfaction of the principal. To achieve these goals both an empi ...
 8. Die werkstevredenheid van die inspekteur van onderwys in die Noordkaap / Christoffel Andreas Smit
  Smit, Christoffel Andreas, 2013-08-13T09:21:02Z, Potchefstroom University for Christian Higher Education
  The purpose of this study is to determine the factors that influence the work satisfaction of inspectors of education in the Northern Cape. This aim is achieved by firstly conducting a literature study on the nature of work satisfaction and factors responsible for inspector work satisfaction and/or ...
 9. Werkstevredenheid van manlike opvoeders in die George-omgewing / Patrick Alex Johan Levendal
  Levendal, Patrick Alex Johan, 2013-03-07T08:09:02Z, North-West University
  Several newspapers report on the early resigning of male educators from education. Previous studies reported that there are more female than male educators in education and that males leave this profession much earlier than females. As an in-service teacher, the researcher has observed the same tend ...
 10. Werkstres by tegniese bestuurders binne Telkom : "n maatskaplikewerk-perspektief
  Pietersen, Emmerentia Emelia, 2014-02-13T07:29:08Z
  M.A. (Social Work) ...