Browse Results

Showing results 161981 to 161990 of 165390

 1. Wanopvattings oor chemiese ewewig en tempo van chemiese reaksies by standerd tien-leerlinge
  Rossouw, Andre Johann, 2014-05-29T17:23:01Z
  D.Ed. (Didactics) ...
 2. Wanopvattings oor fotosintese by standerd nege biologieleerlinge
  Smit, G. J., 2014-04-02T08:46:32Z
  M.Ed. (Didactics - Natural Sciences) ...
 3. Wanopvattings oor fotosintese by standerd nege biologieleerlinge
  Smit, G. J., 2014-04-02
  M.Ed. (Didactics - Natural Sciences) ...
 4. Wapenbeheer en ontwapening na die Koue Oorlog, met spesifieke verwysing na Afrika en Suid-Afrika (Afrikaans)
  Van der Merwe, Frederick Albrecht, DPhil (International Politics), 2005-06-02, University of Pretoria
  AFRIKAANS: In hierdie proefskrif word wapenbeheer en ontwapening 5005 dit na die Koue Oorlog op globale-, streek-(spesifiek Afrika) en nasionale (spesifiek Suid-Afrika) vlakke toegepas is ondersoek en ontleed. Die doel van die studie is om bestaande kennis op "n oorsigtelike gekonsolideerde wyse, v ...
 5. Wapenbeheer en ontwapening na die Koue Oorlog, met spesifieke verwysing na Afrika en Suid-Afrika (Afrikaans)
  Van der Merwe, Frederick Albrecht, 2013-09-06T19:45:03Z
  AFRIKAANS: In hierdie proefskrif word wapenbeheer en ontwapening 5005 dit na die Koue Oorlog op globale-, streek-(spesifiek Afrika) en nasionale (spesifiek Suid-Afrika) vlakke toegepas is ondersoek en ontleed. Die doel van die studie is om bestaande kennis op "n oorsigtelike gekonsolideerde wyse, ve ...
 6. Wapenbeheer en ontwapening na die Koue Oorlog, met spesifieke verwysing na Afrika en Suid-Afrika (Afrikaans)
  No author, 2013-09-06T19:45:03Z
  Thesis (DPhil (International Politics))--University of Pretoria, 2006. ...