Browse Results

Showing results 161981 to 161990 of 168401

 1. In vitro photodynamic effect of gallium, indium and iron phthalocyanine chloride on different cancer cell lines
  Maduray, Kaminee, 2017-02-01T07:54:45Z
  Submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy: Biotechnology, Durban University of Technology, Durban, South Africa, 2015. ...
 2. Patient satisfaction at the Durban University of Technology chiropractic satellite clinics
  Rieder, Dean Scott, 2017-02-01T07:21:25Z
  Submitted in partial compliance with the requirements for the Master’s Degree in Technology: Chiropractic, Durban University of Technology, Durban, South Africa, 2016. ...
 3. The effect of spinal manipulation on biceps brachii muscle activity
  Victor, Aldo, 2017-02-01T07:46:34Z
  Submitted in partial compliance with the requirements for the Master’s Degree in Technology: Chiropractic, Durban University of Technology, Durban, South Africa, 2016. ...
 4. Financial stability and macroprudential policy
  Rooplall, Videshree, 2017-02-01T09:44:52Z
  A key lesson learnt from the 2007-2009 global financial crisis was that central banks focused too much on price stability and monetary policy. Financial stability and macroprudential policy were the missing pillars to ensure proper supervision of the financial system. This study examines the challen ...
 5. Die Kaapse stoele : "n studie van hulle herkoms met spesiale verwysing na die invloed van die Europese en Oosterse stoelvorms
  Botha, Marielise, 2017-02-01T07:39:32Z
  Die doel van die studie is om die herkoms van die Kaapse stoelontwerpe vanaf die laat 17de eeu tot die vroeë 19de eeu na te speur. Dit is duidelik dat verskillende invloede meegewerk het om die Kaapse stoelvorms soos hulle vandag oral in museums en private versamelings te sien is, te laat ...
 6. Constantijn Huygens en die skilderkuns
  Nel, Petrus Gerhardus, 2017-02-01T09:37:37Z
  In hierdie studie sal derhalwe gepoog word om Huygens se aansienlike aandeel tot die bevordering van die skilderkuns van die 17de eeu -- die eeu toe die geestelike en stoflike prestasies geen perke geken het nie -- te belig; om aan te toon hoe hy getrag het om dle aansien van die beroemde Oranj ...
 7. Die beeldhouer Samson Makwela : "n tydelike uitstalling
  Van der Waal, C.S., 2017-02-01T09:38:48Z
  In Oktober 1976 het die skrywer, destyds vakkundige vir Volkekunde aan die Kultuurhistoriese en Opelugmuseum in Pretoria, ‘n uitnodiging ontvang om die eerste uitstalling van beeldhouwerke van Samson Makwala aan die huis van Prof. C.W.H. Boshoff in Pretoria te besoek. Die direkte aanleiding vir hi ...
 8. "n Studie van Hongaarse volkskuns na aanleiding van "n uitstalling in die Pretoriase Kunsmuseum (Oktober 1981)
  Nagy, Enikö C., 2017-02-01T09:39:11Z
  Verlede jaar in Oktobermaand is "n uitstalling in die Pretoriase Kunsmuseum geopen met die titel Hongaarse Kuns en Handwerk. Die tentoonstelling was deel van die Hongaarse volk se vyf en twintigste herdenking van die opstand teen Kommunistiese oorheersing in Hongarye. Hierdie skripsie het na aanlei ...
 9. Oorlogskuns in Suid-Afrika gedurende die negentiende-en-twintigste eeue : "n museologiese oorsig
  Kruger, Cecilia, 2017-02-01T09:39:26Z
  Die doel van hierdie skripsie is tweerlei van aard. Eerstens om ‘n historiese oorsig oor die ontstaan en ontwikkeling van oorlogskuns in Suid-Afrika in die negentiende-en twintigste eeue te bied en tweedens om die aspekte van bewaring met betrekking tot kunswerke in die algemeen in museums en ga ...
 10. Die stillewemotief in die Suid-Afrikaanse grafiese kuns
  Dreyer, Tessa, 2017-02-01T09:39:58Z
  Die ondersoek na die voorkoms en uitbeelding van spesifiek die stillewemotief in die SuidAfrikaanse grafiese kuns, is gegrond op die navorser se persoonlike belangstelling in die kunstenaar se keuse betreffende die tema van die kunswerk en die medium en tegniek waarin dit uitgevoer word. Die navo ...