Recent Submissions

 1. Kalligrafie op Geografie - 'n kontekstualisering van die skilderkuns van Nico Roos : histories en kontemporêr
  Sat, 23 Jul 2016 22:04:00 UTC
 2. Jan Jozua van Nouhuys (1903-1940) : 'n lewensbeskrywing en kritiese waardering van sy werk
  Sat, 23 Jul 2016 22:04:00 UTC
 3. Die vormende invloed van die Duitse Ekspressionisme op die skilderkuns van drie Suid-Afrikaanse kunstenaars Irma Stern, Maggie Laubser en Pranas Domsaitis
  Sat, 23 Jul 2016 22:04:00 UTC
 4. Nils Andersen, sy lewe en sy werk : 'n kritiese beskouiing van sy skilderkuns
  Sat, 23 Jul 2016 22:04:00 UTC
 5. 'n Kritiese waardering en 'n beskrywing van die vrye, persoonlike beeldhouwerk van Coert Steynberg
  Sat, 23 Jul 2016 22:04:00 UTC

Collection Statistics

CollectionTotal
Central University of Technology651
Durban University of Technology1704
Nelson Mandela Metropolitan University1661
North-West University7670
Rhodes University1812
Stellenbosch University12216
Tshwane University of Technology1624
UCT Computer Science92
University of Cape Town13328
University of Fort Hare446
University of Johannesburg11319
University of Kwazulu-Natal9535
University of Limpopo1220
University of Pretoria10420
University of South Africa12035
University of the Free State1202
University of the Western Cape5627
University of the Witwatersrand8927
University of Zululand1345
Vaal University of Technology165
Total102999